АЧААЛЛАЖ БАЙНА

Мэдээ мэдээлэл

PM Annual Conference 2017

Overview Project Management Annual Conference 2017 is a two-day professional …

The Journey to PMP

PMI Mongolia Chapter is the only registered education provider to run PMI standard/accept…

Mar
30

PMP Шалгалтанд бэлтгэх сургалт /1 дэх өдөр/

PMP зэргийн шалгалтыг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг чадваруудыг олгоод зогсохгүй төслийн үндсэн 5 просессыг дамжих үйл явцуудыг хамрах … Сургалтыг харах »
Mar
31

PMP Шалгалтанд бэлтгэх сургалт /2 дэх өдөр/

PMP зэргийн шалгалтыг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг чадваруудыг олгоод зогсохгүй төслийн үндсэн 5 просессыг дамжих үйл явцуудыг хамрах … Сургалтыг харах »
Apr
06

PMP Шалгалтанд бэлтгэх сургалт /3 дэх өдөр/

PMP зэргийн шалгалтыг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг чадваруудыг олгоод зогсохгүй төслийн үндсэн 5 просессыг дамжих үйл явцуудыг хамрах … Сургалтыг харах »
Apr
07

PMP Шалгалтанд бэлтгэх сургалт /4 дэх өдөр/

PMP зэргийн шалгалтыг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардагдах мэдлэг чадваруудыг олгоод зогсохгүй төслийн үндсэн 5 просессыг дамжих үйл явцуудыг хамрах … Сургалтыг харах »

Арга хэмжээнүүд

Mar
27

“Пи Эм Ай Монголиа Чаптэр”-ын 3-р сарын уулзалт

3-р сарын уулзалт Арга хэмжээг харах »
Apr
19

Дэмжигч байгууллагууддаа зориулсан талархлын үйл ажиллагаа

Арга хэмжээ болох өдөр, байршил нь 3-н долоо хоногийн өмнө тодорхой болно. Арга хэмжээг харах »
Apr
24

“Пи Эм Ай Монголиа Чаптэр”-ын 4-р сарын уулзалт

4-р сарын уулзалт Арга хэмжээг харах »
May
29

“Пи Эм Ай Монголиа Чаптэр”-ын 5-р сарын уулзалт

5-р сарын уулзалт Арга хэмжээг харах »